Berta Lacondeguy Carne

@_belece

-

Es diu que el temps ho posa tot al seu lloc. Que amb el temps creixes, respires i millores. A través de la convinació d’aquestes dues fotografies analògiques es pot veure com, gràcies al temps, les meves habilitats en el món de la fotografia analògica s’han fet més grans. Ambdues peces van ser preses al mateix lloc i el mateix dia, la primera l’any 2018 i la segona el 2019.