Aprendre a plantar-te un jardí al bell mig del pit

Breu escrit poètic sobre com l’amistat cala fort endins, sobre la vulnerabilitat de sentir-se pedra i no saber comunicar els afectes d’una altra manera.